Ontwerpers beraden zich hoe zij als collectief verder willen

De ontwerpers zijn er voorlopig niet uit of zij zich als collectief bij Branchevereniging VHG willen aansluiten. Een commissie is ingesteld om de komende acht weken de koers te bepalen. Dit is afgesproken tijdens de door het Ontwerpinstituut georganiseerde discussieavond op 18 december in Apeldoorn.

Aanleiding van de discussieavond was de vraag van VHG-voorzitter Egbert Roozen medio november. Omdat leden van branchevereniging VHG niet langer ingeschreven hoeven te staan bij het Productschap Tuinbouw kunnen per 1 januari 2014 ook tuin- en landschapsontwerpers lid worden van de VHG. Hoe zij zich binnen de vereniging als collectief willen laten vertegenwoordigen, dat wil Roozen van de ontwerpers zelf laten afhangen.

Na de discussieavond, waar zo’n veertig man op afkwam, is daar nog geen eenduidig antwoord op te geven. Met name omdat nog niet duidelijk is of de ontwerpers zich überhaupt wel bij de VHG vinden thuishoren. Dit zou bijvoorbeeld ook de NVTL kunnen zijn, waarvoor oud-voorzitter van die vereniging, John van Veelen een oproep deed. Een derde mogelijkheid is dat de ontwerpers zichzelf verenigen.

Acht weken
Een commissie is ingesteld om te bepalen hoe en met wie de ontwerpers verder willen. Tevens zullen zij de belangrijke vraag moeten beantwoorden wat de ontwerpers van een branchevereniging verwachten. Is dat promotie, imagoverbetering, onderwijs, lobby’en richting Den Haag, kennisdeling? Daarover werd de zaal het niet eens. Over acht weken moet deze commissie met een plan komen.