Ontwerpinstituut wil op Appeltern begraafpark inrichten

Van een ontwerp voor een graf tot een monument voor het afscheid: het oudste gedeelte van Appeltern zou een plek kunnen worden die verschillende vormen en uitdrukkingen van begraven, afscheid nemen en rouwen laat zien.

Dit planidee ‘De Laatste Tuin’ is door twaalf studenten van het Ontwerpinstituut overhandigd aan directeur Ben van Ooijen.

De studenten hebben het planidee geschreven tijdens de cursus ‘Narratief Ontwerpen’ van het Ontwerpinstituut. Het oudste gedeelte van de Tuinen van Appeltern is nu gesloten voor publiek. Door het in te richten als ‘begraafpark’ zou het een nieuwe bestemming kunnen krijgen.

Meer verdieping en onderzoek
Of dit ook daadwerkelijk gebeurt, is nog niet zeker. Het planidee spreekt Van Ooijen wel bijzonder aan: „De benadering van het thema door de ontwerpgroep inspireert tot meer verdieping en onderzoek. Na afweging van interesse uit het bedrijfsleven en de media en daarnaast de benodigde en beschikbare middelen zou voor De Laatste Tuin gekozen kunnen worden.’’