‘Openbaar groen belangrijk in beleving van burgers’

Burgers vinden aanwezigheid van openbaar groen belangrijk. Aan slecht onderhoud van groen ergert men zich. Dat blijkt uit een onderzoek door I&O Research in opdracht van Gemeente.nu.

Aanwezigheid van openbaar groen scoort goed bij Nederlandse burgers. Uit het onderzoek blijkt dat 13% van de burgers groen belangrijk vinden. Daarmee staat groen op nummer 5 in de ‘Vrolijkheden top 10’. In de Ergernissen top 10 staat, niet onverwacht, hondenpoep met stip bovenaan.

Het onderzoek keek ook naar vrolijkheden (waar wordt u blij van?) en ergernissen binnen vier domeinen: veiligheid, leefbaarheid, sociale omgang en verkeer. In het domein Leefbaarheid staat ‘aanwezigheid openbaar groen’ bovenaan bij de vrolijkheden (36%). ‘Goed onderhoud openbaar groen’ staat op 4 (21%) en aanwezigheid speelplaatsen op 6 (16%).

Slecht onderhoud
De onderzoekers vroegen ook ambtenaren wat zij dachten dat burgers belangrijk vinden. Bij de ambtenaren dacht 36% dat burgers goed onderhoud van groen belangrijk vinden, terwijl dit dus maar 21% is. Bij de ergernissen in het domein Leefbaarheid staat ‘slecht onderhoud groen’ op 6 (14%). Ook hier ergeren ambtenaren zich meer aan dan burgers, namelijk 27%.

Wanneer de onderzoeksresultaten worden uitgesplitst naar geslacht, opleiding en leeftijd, blijken hoogopgeleiden (19%) groen belangrijker te vinden dan laagopgeleiden (11%). Mannen (13%) en vrouwen (14%) vinden groen ongeveer even belangrijk. Opvallend is verder dat mensen onder de 50 (17%) groen belangrijker vinden dan 50-plussers (12%).

Burgerparticipatie
Uit het onderzoek blijkt verder dat inwoners vinden dat onderhoud van groen en recreatieve voorzieningen een taak is van de gemeente. Bij de ambtenaren vindt 81% dat de overheid een te hoge verwachting heeft van burgerparticipatie.