‘Openbaar groen en landbouw moeten elkaar versterken’

  Landbouw en openbaar groen moeten elkaar versterken in het landelijk gebied van de Zuidwestelijke Delta. Dat is het uitgangspunt van een nieuw project waarin zestien partijen samenwerken, onder wie ZLTO, kenniscentra, onderwijsinstellingen en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.

  Voor optimale inrichting van het landschap is samenwerking tussen boeren en beheerders van openbaar groen essentieel. In het project ‘Netwerkvorming, kennisuitwisseling en samenwerking rondom landbouw en openbaar groen’ hebben zestien partijen de handen ineengeslagen en zijn gaan samenwerken om een aantrekkelijk, biodivers en leefbaar agrarisch landschap in de Zuidwestelijke Delta te bevorderen.

  Drie pilotgebieden

  In drie pilotgebieden wordt gewerkt aan het ontwikkelen en afstemmen van het beheer van landbouw, akkerranden en openbaar groen. Dat gebeurt in West-Brabant in de omgeving van Steenbergen, op meerdere locaties in Zeeland en op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en het Eiland van Dordrecht in Zuid-Holland.

  Daarnaast zijn er veel wegbermen, slootkanten, bos en natuurterreinen in beheer bij gemeenten, provincies, waterschappen, terreinbeherende organisaties en het Rijk. Het project duurt twee jaar. Na enige tijd vinden er bijeenkomsten plaats om resultaten te delen en kennis uit te wisselen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties