Vers van de pers

Vliegende start kruidenrijk grasland door juiste bewerking

In de provincie Gelderland zijn 10.000 hectaren natuurgrond aangewezen als kruidenrijk grasland. Vaak gaat het om voormalige landbouwgrond. De kwaliteit van het kruidenrijk grasland...