Opnieuw wintercursus BBL-leerlingen hoveniersbranche

BBL-leerlingen kunnen deze winter opnieuw deelnemen aan een achtdaags scholingsprogramma om hun kennis van De Levende Tuin en vaktechnische onderwerpen te verdiepen. Het initiatief vloeit voort uit het sectorplan van 2014.

BBL-leerlingen kunnen januari, februari en maart 2015 opnieuw deelnemen aan een achtdaags scholingsprogramma. De cursus wordt georganiseerd door TRI Groei in Groen op diverse locaties in het land en komt in aanmerking voor vergoeding door Colland.

Sociale partners, VHG, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten, zijn van mening dat de wintercursus bijdraagt aan een verdieping van de vakopleiding van de leerlingen. Daarnaast stelt het werkgevers beter in staat om hun leerlingen gedurende het gehele jaar een goede leerwerkplek te bieden.

Inhoud
De wintercursus bestaat uit een praktisch programma rondom De Levende Tuin. In dit programma komen alle aspecten van dit concept uitgebreid en praktijkgericht aan de orde. Het sluit aan op de wintercursus van vorig jaar, maar kan ook worden gevolgd door mensen die nog niet aan deze scholing hebben deelgenomen.

Daarnaast is er een programma over vaktechniek, arbo en veiligheid, toegepaste beplantingsleer en gebruik van machines.

Vergoedingen
Voor leerlingen die bij de start van het schooljaar 20 jaar of jonger waren, worden de loon- en cursuskosten vergoed door Colland. Voor leerlingen van 21 tot 27 jaar worden alleen de cursuskosten á €1.250 vergoed. Declaratie verloopt via de webportal van Colland-Florium.

Aanmelden
Bedrijven kunnen leerlingen aanmelden bij één van de TRI-organisaties:
– TRI Noordwest, Schagen: telefoon 0224-29 01 90, e-mail: noordwest@trigroeiingroen.nl.
– TRI Noordoost, Wageningen: telefoon 0317-410 895, e-mail: noordoost@trigroeiingroen.nl.
– TRI Zuid, Venlo: telefoon 077-351 22 74, e-mail: zuid@trigroeiingroen.nl.
Informatie over regelementen staat op www.collandarbeidsmarkt.nl.