Oproep voor Hedy d’Anconaprijs

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept op om projecten in te sturen voor de Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur 2016. Dit kan tot 30 september 2015.

De prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorg waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen.

Iedereen kan een project voordragen. Het kan gaan om nieuwbouw, herbestemming, renovatie van een gebouw of om een gebiedsontwikkeling van een ensemble van gebouwen, waarvan minimaal één gebouw is voltooid.

Juryleden
Reimar von Meding is juryvoorzitter. De andere leden zijn: Pieter Duif (UMC Utrecht), Ernst van der Hoeven (EVDH studio for urban landscape), Rob Hoogma (SiZa), Machteld Huber (Institute for Positive Health) en Masi Mohammadi (HAN/TUe).

De Hedy d’Ancona-prijs is bedoeld om aandacht te vragen voor de mogelijkheden om de omgeving van mensen die zorg ontvangen en verlenen aanzienlijk te verbeteren.

Themanummer
Lees hier het eerder dit jaar verschenen themanummer van Tuin en Landschap over de invloed van groen op de gezondheid.