Over ons

Tuin en Landschap, het vak- en inspiratieblad voor hoveniers en groenvoorzieners

Tuin en Landschap is hét vakblad voor de hovenier en groenvoorziener in Nederland. Het blad richt zich op hoveniers, groenvoorzieners, boomverzorgers, tuin- en landschapsarchitecten, ontwerpers en gemeentelijk groenbeheerders.

In Tuin en Landschap vindt u het laatste nieuws uit de groensector, zowel in print als digitaal via onze nieuwsbrief en website.

U leest er artikelen over nieuw sortiment, over tuinaanleg en -onderhoud, over ontwerp en inrichting van de groene ruimte. Maar ook artikelen over vakgenoten en over inspirerende projecten.

Vijf keer per jaar verschijnt een themanummer waarin de redactie dieper op één bepaald onderwerp ingaat, zoals Groen en Gezondheid of Onderhoudsarm Sortiment.

Daarnaast besteedt Tuin en Landschap ruim aandacht aan praktische zaken zoals het aanleggen van een vijver of keramische tegels leggen. Deze artikelen bundelen we op de website in het Dossier Vakmanschap.

Tuin en Landschap verschijnt in print 1x per 2 weken op de donderdag, in een oplage van circa 3.500. Op de website vindt u dagelijks nieuws, fotoreportages en aanvullende achtergrondinformatie bij artikelen uit het blad. Op de website worden actualiteiten/nieuws gegeven en aanvullende achtergrondinformatie bij artikelen uit de magazines.

Tuin en Landschap wordt uitgegeven door Hortipoint. Hortipoint is de kennisspecialist in vakinformatie voor de sierteelt en groene sector. Niet alleen via de vakbladen, maar ook digitaal wil Hortipoint het kwalitatieve kennispodium zijn en blijven voor haar abonnees en commerciële partners. Als verbindende schakel in de sector.

Naast Tuin en Landschap geeft Hortipoint ook de vakbladen het Vakblad voor de Bloemisterij, Bloem&Blad en De Boomkwekerij uit. Hortipoint is een stichting, met in het bestuur vertegenwoordigers van de Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), de Vereniging Bloemenveiling Nederland (VBN), de groothandel (VGB) en LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten. De redactie opereert onafhankelijk. Het bestuur heeft geen invloed op de redactionele koers van de vakbladen.

Hortipoint is voortgekomen uit het Vakblad voor de Bloemisterij, dat op 1 november 1945 is opgericht door de Vereniging Groep Bloemisterij, onderdeel van de toenmalige Nederlandse Tuinbouwraad. Vlak na de oorlog was er een grote behoefte aan informatie over het vak en de sector. Het Vakblad stelde zich tot doel om een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van de Nederlandse sierteeltsector. Het motto was, zo valt in de allereerste editie te lezen: Kwaliteit wint!

Aan dit streven wordt door de organisatie ook na ruim zeven decennia niet getornd. Nog altijd is de missie van Hortipoint: versterking van de markt met kennis en de verdere professionalisering van de ondernemers in de sector. En steeds staat de kwaliteit van de vakinformatie voorop. Zowel via de papieren edities van de vakbladen als online via onze nieuwswebsites en de digitale magazines. Abonnees kunnen digitaal niet alleen de artikelen uit hun vakblad online lezen, maar zij krijgen ook extra vakinformatie en aanverwante data van hun sector voorgeschoteld. Hiermee wil Hortipoint de meerwaarde voor haar abonnees verder vergroten.

Ook is Hortipoint.nl gepositioneerd als dé nieuwssite voor de ondernemers in de sierteelt en de groene sector. Daarbij speelt de organisatie in op de behoefte die er bij veel ondernemers is naar informatie over de ontwikkelingen in andere schakels van de keten.

Dit betekent niet dat Hortipoint gaat besparen op de papieren edities van de vakbladen. De uitgever koestert de sociale en informerende rol van de vakbladen voor haar abonnees in de diverse sectoren. Het Vakblad voor de Bloemisterij verschijnt wekelijks, Tuin en Landschap en De Boomkwekerij eens in de twee weken en Bloem & Blad elke maand.

Hortipoint nodigt bedrijven en organisaties uit om gebruik te maken van haar kennispodia in bloem en groen. Daarvoor is Hortipoint Media opgericht, dat multimediale oplossingen biedt voor organisaties die hun aanbod of kennis aan de sector willen presteren.  Dit kan zijn via de vakbladen of de online platformen, maar ook door een slimme combinatie ervan. Door het in huis organiseren van de eigen marketing & sales kan Hortipoint diverse nieuwe initiatieven ontwikkelen om professionals uit de sectoren met elkaar in contact te laten komen om zo van elkaar te leren.

Met deze stappen wil Hortipoint zich ten volle inzetten als de partner voor de ondernemers in bloem en groen en positioneert zij zich als de verbindende schakel in de sector.