Overheid moet regie nemen om bosuitbreiding te realiseren

  Er moet sterkere overheidsregie komen om de geplande bosuitbreiding in Nederland te kunnen realiseren. Dat was de heersende opvatting die naar voren kwam tijdens het online symposium ‘Bosuitbreiding in Nederland. Het symposium werd georganiseerd door Stichting Probos en communicatiebureau De Lynx.

  Het oppervlak bos in Nederland is de laatste jaren met 2 tot 3% gekrompen. In de nationale Bossenstrategie die eind vorig jaar verscheen, staat dat er jaarlijks juist 10% bos bij moet komen. Volgens de deelnemers aan het symposium is de ambitie van 10%, oftewel 37.000 ha extra bos erbij tot 2030, aan de lage kant gezien de noodzaak om CO2 vast te leggen en uitvoering te geven aan de Europese strategie voor biodiversiteitsherstel.

  Regie nemen

  Deelnemers vinden dat de overheid de regie moet nemen om tot serieuze bosuitbreiding te komen. Allereerst moet nieuw bos worden gecombineerd met functies zoals buffergebied rond natuur in het kader van stikstofbeleid, waterberging, recreatie en energieopwekking. Op deze manier kunnen bijbehorende financieringsstromen worden gebundeld.

  Daarnaast kunnen andere financieringsvormen worden gebundeld, zoals betaling voor koolstofvastlegging (zogenoemde CO2-credits). Vanwege de hoge grondprijs zal het nog steeds noodzakelijk zijn dat de overheid financieel bijspringt. Deze financiële aanvulling kan worden gezien als vergoeding voor maatschappelijk diensten die nieuwe bossen leveren. Denk aan toename van biodiversiteit en recreatieruimte.

  Provincies

  Overheidsregie is eveneens nodig om alle hindernissen in regelgeving en procedures te slechten. Grondeigenaren vinden deze nu nog op hun pad als ze bos willen aanleggen. Provincies kunnen hier een belangrijke rol spelen. Goed voorbeeld is de provincie Groningen. Deze lanceerde recent zijn eigen Bos en Hout-programma waarin samen met alle provinciale partners een kansenkaart voor extra bos en bomen is ontwikkeld.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties