PIANOo en TenderNed nu onderdeel van RVO.nl

  PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden en TenderNed zijn per 1 januari onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) van het ministerie van Economische Zaken. Het expertisecentrum heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij overheden te professionaliseren.

  PIANOo biedt overheden en semi-overheden informatie, advies en ondersteuning voor de toepassing van aanbestedingswet- en regelgeving.

  Europese aanbestedingen
  Ook TenderNed, het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid met ruim 100.000 gebruikers, is bij PIANOo ondergebracht. Alle overheden publiceren hun nationale en Europese aanbestedingen op TenderNed. Ondernemingen vinden hier alle aanbestedingen van de overheid.

  Digitaal
  Voor 35% van de op TenderNed aangekondigde aanbestedingen, worden de inschrijvingen bovendien digitaal via TenderNed ingediend. PIANOo en RVO.nl werkten al samen op het gebied van maatschappelijk aanbesteden, duurzaam en innovatiegericht inkopen, het stimuleren van duurzame bouw en circulaire economie.