PT trekt 740.000 euro uit voor Groene Agenda

Het Productschap Tuinbouw (PT) trekt €740.000 voor de Groene Agenda, een publiek-private samenwerking tussen FloraHolland, iVerde en de overheid. Dat is maandag 4 november in de commissievergadering Sierteelt en Groen besloten.

Het programma Groen en Welbevinden van het PT wordt overgedragen aan FloraHolland. Het gaat om wetenschappelijk onderzoek op gebied van de waarde van groen en groene innovaties. Te denken valt aan onderzoek naar het effect van groen op werknemers, het effect van groene schoolpleinen op kinderen en groene therapieën en verbetering van luchtkwaliteit door groen.

Om dit verder te ontwikkelen is samen met iVerde ‘De Groene Agenda’ als publiek-private samenwerking ingediend bij de Topsector Tuinbouw. Er lopen nog gesprekken over de overname van personeel van het PT voor ondersteuning. Het zou dan gaan om 0,4 fte voor twee jaar. De looptijd van het project is drie jaar, van 2014 tot en met 2016.

Voor financiële ondersteuning van dit programma is een aanvraag toegekend van €740.000. Hiervan komt €100.000 uit het Hoveniersfonds van het PT, €300.000 uit het Bomenteeltfonds en €340.000 uit het Bloemteeltfonds.