Neem een proefabonnement!!

En ontvang 50% korting

Klik hier
Vakblad flyout

„Weggebruikers realiseren zich over het algemeen onvoldoende welke gevaren ze lopen als ze zich te dicht bij maaimachines en dergelijke bevinden die aan het werk zijn langs de openbare weg. Als chauffeur of machinist kom je vaak al ogen te kort om je werkzaamheden, de omgeving en het verkeer in de gaten te houden. Je schrikt dan van de onoplettendheid van mensen die in de gevarenzone gaan staan, in het draaibereik, of vlak achter de machine, soms zo dicht erop dat je in je spiegels iemand niet eens ziet.

In februari 2014 vinden er weer beroepenwedstrijden plaats. De naam van het evenement is veranderd in ‘Nationale Wedstrijd Tuinaanleg’.

In Nederland liggen veel stukken grond braak, in afwachting van een definitieve inrichting. Ontwikkeling van nieuwe natuur wordt vaak geweerd, omdat voor het verwijderen van deze nieuwe natuur een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet nodig kan zijn. De beleidslijn Tijdelijke Natuur biedt grondeigenaren en ontwikkelaars de mogelijkheid tijdelijke natuur de ruimte geven, zonder dat de latere herontwikkeling van het terrein in gevaar komt.

Japanse duizendknoop moet alsnog op de Unielijst van verboden invasieve exoten

Eens Oneens
Toon Details

„Het lijkt wel of het in de genen van mensen zit om dieren en planten voortdurend op hun nut en noodzaak te beoordelen. We maken onderscheid tussen 'nuttige' en 'schadelijke' natuur, tussen dieren en ongedierte, tussen planten en onkruid.

Branchevereniging VHG gaat per 1 januari 2014 nieuwe lidmaatschapseisen invoeren. Tot nu toe gold inschrijving bij het Productschap Tuinbouw (PT) als enige eis.

„Steeds vaker en op steeds meer plekken zie je uitheemse duizendknoop (Fallopia japonica, F. sachalinensis en F. x bohemica) staan. Daarbij worden bestaande groepen steeds groter. Metershoge bossen duizendknoop verdringen alle andere vegetatie en breiden zich jaar na jaar uit.

Hoe zorg je dat mensen zich bewust worden van de visuele aantrekkelijkheid van planten in de herfst en winter. En hoe zorg je dat de consument ook in deze seizoenen weer planten gaat kopen en aandacht aan haar tuin besteed?

’Dromend van Holland’ is het thema van de vijfde editie van het festival in de Tuinen van Appeltern. Tot 1 december kunnen deelnemers een ontwerp inzenden.

Werkgevers en werknemers zijn er vrijdag nog niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een nieuwe cao voor hoveniers en groenvoorzieners. De vakbonden gaan met hun achterban in overleg over het Jaarurenmodel, reiskostenvergoeding en salarissen.

Ruim 18.000 vaste planten gingen dit voorjaar de grond in rondom buitenbad De Waterdam in Volendam. Hovenier Connie Ettema uit Heelsum heeft daarmee 'het kleurigste buitenbad van Nederland' gemaakt. "Het terrein is vrolijk, fris en een stuk natuurlijker geworden."