Park21 ontvangt 3,6 miljoen van Stichting Mainport en Groen

Park21 in de Haarlemmermeer ontvangt 3,6 miljoen euro uit het werkkapitaal van Stichting Mainport en Groen. De stichting die groen aanlegde ter compensatie van overlast door Schiphol wordt opgeheven.

De Stichting Mainport en Groen werd in 1996 opgericht om groengebieden en recreatieve voorzieningen aan te leggen. In de stichting waren Schiphol, provincie Noord-Holland, Rijk en de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam vertegenwoordigd.

In totaal is er door de stichting 128 miljoen euro geïnvesteerd. Recreatieschap Spaarnwoude gaat de meeste projecten van Stichting Mainport en Groen beheren en heeft daar een onderhoudsbudget voor meegekregen vanuit de stichting.

Een bedrag van 3,6 miljoen euro dat resteerde van het werkkapitaal van de stichting gaat naar Park21 in Haarlemmermeer. In totaal is er voor Park21 26 miljoen euro beschikbaar. Park21 wordt een vrijetijdslandschap van 1.000 ha in het hart van de Haarlemmermeer. In 2015 moet het eerste deel van het park gereed komen.