Partijen komen met gezamenlijk plan voor stikstofprobleem

Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB Nederland en Bouwend Nederland komen met een gezamenlijk plan om de stikstofcrisis op te lossen. Volgens de zes partijen biedt de onlangs ingevoerde stikstofwet nog geen oplossing. Dat schrijven ze dinsdag in een opiniestuk in het FD.

De voorgestelde maatregelen in het plan zou moeten leiden tot een stikstofreductie van 40% in 2030. Dat is een stuk meer dan de verplichte 26% die onder de huidige wet is vereist. Ingezet wordt op emissiereductie in de eerste jaren, en extra investeringen in herstel en versterking van de natuur.

Regionale aanpak

Centraal in het plan staat een regionale aanpak van stikstof, aangezien er grote verschillen bestaan tussen diverse regio’s in ons land. Boeren en natuurbeheerders in een gebied kunnen, samen met de provincie, aan oplossingen werken, in plaats van dat zij de maatregelen van bovenaf door het Rijk krijgen opgelegd.

Om juridische houdbaarheid van het plan te garanderen worden de reductiedoelen juridisch verankerd en wordt de voortgang van het programma continu gemeten. Indien nodig kan het Rijk op basis van tweejaarlijkse evaluaties bijsturen.

Prijskaartje

Uiteraard hangt er ook een prijskaartje aan de plannen. Voor met name de boeren en voor natuurversterking is volgens de partijen extra financiële ondersteuning nodig. Tot 2030 zou het jaarlijks om een bedrag van circa €1,7 miljard gaan, totaal €15,3 miljard. Boeren krijgen in het voorstel meer geld voor innovatie, natuurinclusieve landbouw en agrarisch natuurbeheer. Ook komen extra middelen beschikbaar voor vrijwillige bedrijfsverplaatsing naar toekomstbestendige locaties en voor vrijwillige uitkoop van boeren die willen stoppen.

„Doen we niets, dan zullen de kosten op de lange termijn vele malen hoger zijn dan de extra investering in onze voorgestelde aanpak. Nu al gaan miljarden aan nieuwe duurzame investeringen aan ons land voorbij en dreigen noodzakelijke ontwikkelingen in infrastructuur, woningbouw en energietransitie in de knel te komen. Ook de kosten voor natuurherstel blijven oplopen.”

Afwijzende reactie

Farmers Defence Force (FDF), een van de kleinere boerenorganisaties, heeft inmiddels afwijzend gereageerd op de plannen, overigens zonder deze inhoudelijk te kennen. „Een alliantie van LTO, Bouwend Nederland en milieuorganisaties zou een stikstofplan hebben ontwikkeld dat aan de boeren fors grotere eisen oplegt met betrekking tot de emissiereductie, dan binnen de aangenomen wet. Zodat de bouw kan bouwen.”

Ook Greenpeace reageert negatief op de plannen. Volgens de milieuorganisatie is het voorstel onvoldoende en niet genoeg om verdere verslechtering van kwetsbare natuur te voorkomen. „Ecologische onderbouwing ontbreekt en het is een slap compromis om de vergunningverlening op gang te krijgen. De natuur is opnieuw de dupe.” Greenpeace kondigde eerder al aan naar de rechter te stappen om de stikstofuitstoot naar beneden te krijgen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties