Pas pensioentoezegging bv voor 1 januari aan

Per 1 januari 2014 wordt de pensioenleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar en worden de maximale opbouwpercentages per jaar verlaagd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moeten ook de door bv’s gedane pensioentoezeggingen per 1 januari 2014 worden aangepast.

De keuzes hierbij zijn afhankelijk van de voorgenomen pensioendatum. Op dit moment gaan pensioenrechten in op 60 en/of 65 jaar. De belangrijkste keuzemogelijkheden zijn:

1. Vanaf 1 januari 2014 gaat u pensioenaanspraken opbouwen met een pensioeningangsdatum van 67 jaar.

2. Vanaf 1 januari 2014 blijft u pensioenaanspraken opbouwen met de huidige pensioeningangsdatum van 65 jaar. Het opbouwpercentage wordt lager.

Bij de keuze voor een pensioeningangsdatum moet worden gekeken of de al opgebouwde pensioenrechten moeten worden herrekend naar één pensioendatum. Hierbij geldt dat bij het uitstellen van de ingangsdatum er een beperkte vrijval van de aanwezige pensioenvoorziening kan optreden.

Voor alle opties geldt dat het altijd mogelijk blijft om de pensioeningangsdatum te vervroegen of uit te stellen (mits binnen de fiscale regels).

Indexatie
Daarnaast is het raadzaam om een onvoorwaardelijke indexatieverplichting voor de nog op te bouwen pensioenrechten te wijzigen in een voorwaardelijke indexatie. Op die wijze kan op de pensioeningangsdatum worden beoordeeld in hoeverre deze indexatie gewenst c.q. haalbaar is.

Wanneer de financiële vooruitzichten van de bv onvoldoende zijn om het pensioen in de toekomst volledig te kunnen uitkeren, kan ook worden overwogen om de verdere pensioenopbouw (tijdelijk) stop te zetten.

Egbert Jan Blonk
EgbertJan.Blonk@gt.nl

Luister hier naar een uitleg op BNR over de pensioenwijziging