Per 1 april inperking gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen

Per 1 april is de gewijzigde Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden van kracht. De lijst met uitzonderingen is verder ingeperkt. Dit geldt zowel voor de openbare ruimte als voor sportterreinen.

Een uitzondering op het gebruiksverbod voor gewasbeschermingsmiddelen blijft van kracht voor de volgende soorten:

a. eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea);

b. bastaardsatijnrups (Euproctis chrysorrhoea);

c. duizendknoop: Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis), bastaard duizendknoop (Fallopia x bohemica), Afghaanse duizendknoop (Persicaria wallichii) en kruisingen;

d. fluweelboom/azijnboom (Rhus species);

e. Pontische rododendron (Rhododendron x superponticum);

f. robinia (Robinia pseudoacacia);

g. knolcyperus (Cyperus esculentus), en

h. schadeveroorzakende organismen op rozen (Rosa species) bij oorlogsgraven.

Voor Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)en eik (Quercus species) met uitzondering van Quercus robur en Quercus petraea, geldt een uitzondering tot 1 april 2022. Daarna worden deze soorten van de lijst gehaald.

Duizendknopen

De Aziatische duizendknopen blijven, in tegenstelling tot wat in de conceptversie stond, voorlopig op de lijst met uitzonderingen. Stichting Probos heeft de verschillende methoden voor bestrijding van duizendknoop onderzocht. Hieruit blijkt dat de kosten en resultaten van preventieve en niet-chemische maatregelen en methoden vergelijkbaar zijn met die van gewasbeschermingsmiddelen.

Anderzijds zal mogelijk op basis van onderzoek naar de toepasbaarheid van de schimmel Mycosphaerella polygoni-cuspidati tegen duizendknopen binnen afzienbare tijd een gewasbeschermingsmiddel op de markt worden geïntroduceerd met geringe risico’s voor mens, dier en milieu. Na afronding van het onderzoek zal daarom de uitzondering worden heroverwogen.

Unielijst

Ook de soorten die op de Unielijst invasieve exoten staan, mogen chemisch worden bestreden, met uitzondering van moeraslantaarn (Lysichiton americanus) en reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum).

Daarnaast mag chemische bestrijding worden toegepast bij objecten waar, vanwege de veiligheid, geen open vuur of draaiende motoren mogen worden gebruikt. Hier geldt de uitzondering binnen een straal van 10 meter van het object, dus niet voor de hele locatie.

Sportterreinen

Gewasbeschermingsmiddelen zijn alleen bij hoge uitzondering nog toegestaan op sportvelden. Bij plagen zoals bepaalde schimmels en kevers, en bij duizendknoop mogen beheerders van sportterreinen nog hun toevlucht nemen tot gewasbeschermingsmiddelen, andere uitzonderingen zijn per 1 april van de baan.

Zie voor een overzicht van uitzonderingen op sport- en golfterreinen de lijst in de Staatscourant.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties