Oudolf stimuleert tijdelijk groen

Tuin- en landschapsontwerper Piet Oudolf stelt samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds in. De doelstelling van dit nieuwe fonds met een startkapitaal van 75.000 euro is om projecten mogelijk te maken die tijdelijk braakliggende terreinen in de stad omvormen tot een groene omgeving.

Naar aanleiding van de toekenning van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2013 heeft het Cultuurfonds aan Piet Oudolf een CultuurFonds op Naam geschonken, waarvan hij zelf de naam en doelstelling mocht bepalen. Oudolf constateert in zijn werk een groeiende vraag om in buurten iets met planten en groen in de breedste zin van het woord te doen. Er ontstaan al veel initiatieven op dit gebied, zoals bijvoorbeeld buurttuinen, stadsgroentetuinen en schooltuinen. De financiële middelen om dit soort projecten mogelijk te maken zijn schaars.

Dit idee vormt de basis van het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds, dat per 1 januari 2014 actief wordt als CultuurFonds op Naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Doel is om projecten mogelijk te maken die tijdelijk braakliggende terreinen in de stad omvormen tot een groene omgeving. Naast het bevorderen van vergroening in de stad is het fonds bedoeld om sociale cohesie en onderlinge betrokkenheid in de buurt te genereren.

Piet Oudolf: „Het verlangen naar groen of natuur in de buurt groeit vandaag de dag meer dan ooit. Ik vind het een prachtig idee dat het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds gemeenschappen kan stimuleren om ’groene’ projecten op te starten en financieel kan bijdragen daaraan. Voor mij zijn kleinschalige lokale initiatieven net zo belangrijk als de grote werken waar ik bij betrokken ben.”