Pilot beroepspraktijkvorming Citaverde en TRI

Citaverde College en TRI Groei in Groen Zuid Nederland gaan gezamenlijk onderzoeken welke eisen worden gesteld aan de Beroepspraktijkvorming (BPV).

Bij bedrijfsbezoeken worden bij de beroepsopleidende leerweg (BOL) knelpunten geconstateerd met betrekking tot de huidige systematiek.

Er gaat een pilot van start in samenwerking met enkele bedrijven in Limburg om een nieuwe formule te ontwikkelen die past bij de praktijk en de huidige tijd. De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan deze pilot:

– Extra begeleiding per jaar door externe begeleiders.
– Minimaal twee extra meerdaagse excursies of cursusdagen naar vooraf besproken evenementen/bezienswaardigheden.
– Extra zekerheid t.a.v. de excellente begeleiding op het leerbedrijf.
– De school blijft aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het gehele proces.

De deelnemende bedrijven conformeren zich aan de voorwaarden zoals gesteld in de pilot. Eén van de voorwaarden is dat de deelnemende bedrijven TRI een stagevergoeding per gewerkt uur betalen. Deze inkomsten worden voor een groot gedeelte gebruikt voor het organiseren en uitvoeren van aanvullende Vaktechnische Praktijkdagen.