Vakblad voor de Bloemisterij Ondernemen Politiek roept op tot meerjarige afspraken met agrariërs

  Politiek roept op tot meerjarige afspraken met agrariërs

  0

  Het kabinet moet meer inzetten op meerjarige afspraken met een brede vertegenwoordiging van sector en ketenpartijen in de agrarische sector. Daarvoor pleit Roelof Bisschop van de SGP in een motie die op dinsdag 15 oktober werd gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  Bisschop constateert dat bij veel gezinnen en bedrijven in de agrarische sector grote onzekerheid bestaat over hun toekomst. De landbouw staat op een kruispunt gelet op onder meer de uitwerking van de landbouwvisie, het Klimaatakkoord en het stikstofdossier. Hij vindt dat verdere verduurzaming van de agrarische sector samen met de vele ondernemers in deze sector vormgegeven moet worden en pleit voor meerjarige afspraken met de agrarische sector en ketenpartijen.

  In de motie vraagt het SGP-Tweede Kamerlid de regering om meer werk te maken van het sturen op basis van metingen en praktijkervaringen en extra praktijkonderzoek. Hij roept op tot een systeemaanpak en een meersporenbeleid dat meer recht doet aan de diversiteit van ondernemers. Ook moet er structurele financiële ondersteuning komen bij verduurzaming waarbij de vorm ervan nader uitgewerkt wordt. Verder pleit Bisschop voor meer experimenteerruimte en snelle erkenning van innovatieve technieken en managementmaatregelen.

  Peter van Leth
  Peter van Leth is vakredacteur politiek en economie bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Verdere aandachtsgebieden zijn personeelsbeleid, gewasbescherming, veredeling, groene, perk- en kuipplanten.

  Reageer op dit artikel

  avatar