Praktijkonderzoek naar exacte watervraag bij waterbesparende technieken

  Bij Lodders Boomkwekerijen start praktijkonderzoek naar de exacte watervraag van beuken, bij een combinatie van peilgestuurde drainage, druppelirrigatie en digitalisering.

  Deltae Innovation Solutions, het Zundertse bedrijf van civiel ingenieur Tijmen Dekkers dat vorig jaar bij Boomkwekerij Bömer een nieuw systeem van ondergrondse wateropslag testte, gaat nu bij Lodders een pilot uitvoeren rond peilgestuurde drainage en druppelirrigatie getiteld ’Slimme tweelaagse watervoorziening’. Samen met Edwin Raats, teeltman van Lodders, heeft Dekkers het idee bedacht om water te besparen in een vollegrondsteelt.

  Peilgestuurde drainage en druppelirrigatie staan te boek als waterbesparend, maar de exacte watervraag van een gewas is nog niet bekend, evenmin het exacte verschil met standaardberegening met haspels en sproeiers. Met het onderzoek willen Raats en Dekkers aantonen hoeveel effect de combinatie peilgestuurde drainage-druppelirrigatie heeft op een heel stroomgebied, met als doel om meer water te besparen in drogere tijden, en toch een hogere gewasopbrengst te realiseren.

  Hoog bodemvochtgehalte handhaven

  In het onderzoek is het streven om zoveel mogelijk water op het perceel te houden, en zo weinig mogelijk water af te voeren tijdens neerslag, zodat er een hoog bodemvochtgehalte blijft gehandhaafd. Effecten op capillaire werking van de bodem worden onderzocht, alsmede chemische samenstelling van het grondwater en de technische en financiële haalbaarheid van de ’Slimme tweelaagse watervoorziening’.

  Het onderzoek vindt plaats binnen de Pilot Vitaal Buitengebied, op een perceel van Lodders in het stroomgebied van de Aa of Weerijs. Projectpartners naast Deltae en Lodders zijn waterschap Brabantse Delta, Treeport Zundert, GroeiBalans, installatiebedrijf GoTech, gemeente Zundert, ontwikkelingsmaatschappij Rewin en Landbouw Innovatie Noord-Brabant.

  Lodders is afgelopen zomer ook gestart met een grootschalige proef met druppelirrigatie bij tweejarige beuken.

  De Aa of Weerijs stroomt door het boomkwekerijgebied van regio Zundert, het is de belangrijkste watergang.
  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties