Tuin en Landschap nieuws Programma Groene Hotspot Event Houten bekend

Programma Groene Hotspot Event Houten bekend

0

Op donderdag 17 oktober vindt in Houten het Groene Hotspot Event ‘Toekomstbestendig Groen’ plaats. Dit event wordt georganiseerd door Wellantcollege Houten samen met Tuin en Landschap en de VHG. Inmiddels is het volledige programma bekend.

De dag begint om 9.30 uur met keynote spreker Reinier van den Berg. Van den Berg, bekend als tv-weerman, is specialist in klimaatverandering en benadrukt het belang van duurzaamheid. In zijn presentatie schetst hij een beeld van de gevolgen van de veranderende weersomstandigheden voor onze groene leefomgeving.

Reinier van den Berg. (Foto: Arno Engels)

Vervolgens zijn er drie workshop-rondes met een keur aan sprekers uit de groene sector. Deelnemers kunnen drie verschillende workshops kiezen.

Bijenplanten
Arie Koster geeft een workshop getiteld ‘Met bijenplanten de biodiversiteit bevorderen’.
De laatste tien jaar zijn we vooral met wilde bijen bezig geweest en verdwenen andere insecten naar de achtergrond. Als je veel doet in realisatie en beheer voor wilde bijen, doe je ook veel voor de gehele biodiversiteit.

Het Levende Gebouw
Kim van der Leest geeft een presentatie over Het levende gebouw. Hoe kun je komen tot integrale en haalbare groene oplossingen voor betere gebouwen en locaties? Kim gaat in op diverse praktijkvoorbeelden en vertelt over succes- en faalfactoren.

Bloemrijke vegetaties
Peter de Groot van Biodivers Natuurzaden deelt zijn ervaringen met de inzet van inheemse wilde bloemen bij de bestrijding van de eikenprocessierups; bij de aanleg en vergroening van wateropvang, en voor het aantrekken van meer wilde bijen- en insectensoorten.

Organische stof in bodem
Arjen Brinkmann van branchevereniging BVOR gaat in op het belang van organische stof voor een vruchtbare bodem, de verschillende functies die organische stof vervult (waterregulering, bodemleven, ziektewerendheid, regulering nutriënten) Daarnaast wordt ingegaan op de bijdrage die organische stof in de bodem levert aan klimaatdoelstellingen.

Toekomstbomen
Brenda Swinkels van Van den Berk Boomkwekerijen vertelt over veelbelovende, klimaatbestendige bomen en ze toont voorbeelden van groenprojecten. Ook de innovatieve groene woontorens, die in diverse steden worden ontwikkeld, komen in deze sessie aan bod.

NL Tuinlabel
NL Greenlabel geeft een presentatie over het NL Tuinlabel. Dit is een tool waarmee hoveniers en groenvoorzieners hun eigen ontwerp of gerealiseerde werk kunnen beoordelen op integrale duurzaamheid. Met behulp van NL Tuinlabel ben je in staat om toekomstbestendige tuinen te ontwerpen en aan te leggen.

Gebouwgebonden groen
Marc de Jager van Koninklijke Ginkel Groep vertelt over de positie van gebouwgebonden groen binnen het ecosysteem van de groene stad en de interactie tussen klimaatverandering en groen. De workshop zoomt in op de impact van het klimaat op het groen en het groen op het klimaat.

Groene schoolpleinen
De Groendoeners geven een presentatie over groene schoolpleinen. Scholen, kinderopvang- en zorgorganisaties ontdekken de kracht van groen. Kinderen leren van de natuur. Ouderen komen tot rust. Hulpbehoevenden herstellen sneller. Onderhoudskosten zijn gemakkelijker in de hand te houden. Fijnstof wordt afgevangen. Participatie neemt toe.

Voedselbossen
Eveline Stilma van InnoPlant houdt een workshop over voedselbossen en eetbaar groen. Wat is het en wat betekent dat voor de inrichting en beheer van groene ruimte? Wat betekent het voor beheer als een voedselbos onderdeel uitmaakt van de openbare ruimte? Je krijgt voorbeelden van voedselbossen en eetbare parken in Nederland en daarnaast worden ervaringen uitgewisseld over voedselproductie, biodiversiteit en beheer.

Climateproof
Tom Overgaauw en Mirko van Ingen van De Groene Druppel geven de workshop ‘Maak je tuinontwerp Climateproof!’ In deze workshop krijg je tips en tricks over hoe je je volgende tuinontwerp klaar maakt voor het klimaat van de toekomst. Men gaat in op verschillende manieren om water op te vangen en te bergen in de tuin. Ook wordt het type beplanting behandeld en hoe je je idee tot uitvoer te brengen.

Klimaateffectatlas
Willemien van der Wiel van Climate Adaptation Services (CAS) is gespecialiseerd in het combineren van kennis over klimaatverandering met communicatie- en visualisatietechnieken. Zij laat zien hoe en wanneer het klimaat verandert, hoe erg dat is en hoe we ons daar op kunnen voorbereiden. Deze informatie wordt ontsloten via de klimaateffectatlas.

Duurzame tuin
Sjaak Willemstein, duurzaamste hovenier van 2017, geeft een presentatie over De Duurzame Tuin. In deze workshop krijg je tips om op een simpele manier de tuin te verduurzamen. Denk aan de bodem (bodemleven), regenwater, opslag en hergebruik, beplanting, bestrating, dak- en gevelgroen, zonne-energie. Kortom, hoe maak je van elke tuin een duurzame, levende tuin?

Stadsecoloog
Stadsecoloog André van Kleinwee neemt deelnemers in deze workshop mee in de wereld van het Goudse ecologische beheer met de flora en fauna. Hij laat je zien wat 35 jaar ecologisch beheer de stad heeft gebracht.

Spuitlicentie
Ook heb je deze dag de mogelijkheid om een bijeenkomst voor de verlenging van je spuitlicentie te volgen. Van 9.30 tot 12.30 uur vindt de kennisbijeenkomst ‘Tuinaanleg en -onderhoud zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen’ plaats. De workshop wordt gegeven door Margareth van der Horst, docente en adviseur van Plant Care Education.

Inschrijven en tickets bestellen kan via de website van Groene Hotspot Houten.

Reageer op dit artikel

avatar