Provincie Gelderland stelt criteria vast voor wegbomen

De provincie Gelderland heeft, met ondersteuning van ingenieursbureau Tauw, de ‘Werkwijze bomen langs provinciale wegen’ opgesteld. Met de werkwijze heeft de provincie een praktisch handvat om tot afgewogen keuzes te komen over het wel of niet behouden van bomen bij inrichting en onderhoud van wegen.

Langs de provinciale wegen in Gelderland staan veel bomen. Dit kan leiden tot onveilige situaties voor weggebruikers, soms zelfs met fatale gevolgen, als bomen te dicht langs de weg staan. Aan de andere kant hebben bomen een grote waarde voor landschap, biodiversiteit en beleving.

Zoveel mogelijk behouden

De provincie Gelderland wil bomen langs wegen zo veel mogelijk behouden. Maar bij herinrichting van wegen rijst de vraag in welke gevallen het nodig is om bomen te kappen, en wanneer behoud van bomen de voorkeur heeft. En hoe kun je omgaan met herplant van nieuwe laanstructuren langs provinciale wegen of in de omgeving ervan?

Het Ambitieweb, een tool van de Aanpak Duurzaam GWW, vormt de basis voor de criteria van het afwegingskader. Dit Ambitieweb bevat alle duurzaamheidsaspecten met betrekking tot People, Planet en Prosperity. Het wordt vaak door Tauw toegepast voor implementatie van duurzaamheid in ruimtelijke projecten.

Criteria

Om te komen tot een goede werkwijze is gestart om de wensen en prioriteiten voor de werkwijze te inventariseren. Welke aspecten van het Ambitieweb zijn belangrijk als het gaat om bomen en dienen te worden meegenomen in een ruimtelijke afweging? Na selectie van de criteria is een stappenplan ontwikkeld met per criterium een reeks vragen die binnen een ruimtelijk project beantwoord moeten worden.

Eén van de criteria is de Vitaliteit van de boom. Indien de vitaliteit van bomen in het projectgebied slecht of zeer slecht is, dan wordt vanuit het aspect Vitaliteit aanbevolen om de bomen te kappen. Tegelijkertijd kan vanuit het aspect Ecologie de bomenrij een essentiële functie vervullen voor vleermuizen. Dit betekent dat indien gekozen wordt voor kap, er compenserende maatregelen moeten worden genomen.

Goed onderbouwing

Nadat in een ruimtelijk project het stappenplan is doorlopen, kunnen in een zogenoemde Multi Criteria Analyse de verschillende duurzaamheidsaspecten gezamenlijk worden afgewogen. Zo ligt er een goede onderbouwing van de te maken keuze over wel of niet kappen.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties