Provincie investeert in Nationaal Landschap Het Groene Woud

  Nationaal Landschap Het Groene Woud krijgt financiële steun van de provincie Noord-Brabant om het landschap een kwaliteitsimpuls te geven. Met een bedrag van ruim €1 miljoen gaat de provincie bijdragen aan elf projecten die tussen 2017 en 2020 gestalte krijgen.

  De projecten uit het programma van Het Groene Woud dragen concreet bij aan een circulaire economie in de streek en aan de realisatie van een groen, sociaal en vitaal landschap. Daarnaast zijn alle projecten gestoeld op de twee kernwaarden van Het Groene Woud: ‘groen in ál zijn facetten’ en ‘een mozaïek van dorpen en steden’.

  ‘Brabant Verbindt’
  De doelen van Het Groene Woud sluiten aan bij het provinciale bestuursakkoord ‘Brabant Verbindt’. Daarmee kan Het Groene Woud volgens Gedeputeerde Staten een grote bijdrage leveren aan de provinciale identiteit, gemeenschapszin en dynamiek van de streek.

  Kwaliteiten
  „We zijn blij met de financiële steun van de provincie en dat ze als partner in de projecten wil deelnemen”, reageert Yvo Kortmann, voorzitter van Het Groene Woud. „Dat onderstreept dat de provincie de kwaliteiten van Het Groene Woud erkent.”

  Volgens Kortmann is daadkracht nu de volgende stap. „We willen in het eerste kwartaal van 2017 starten met de uitvoering van de projecten die de provincie heeft gehonoreerd.” Het Groene Woud houdt binnenkort diverse informatiebijeenkomsten over het Uitvoeringsprogramma. „Daar zullen we ingaan op de projectenrealisatie.”