‘Reacties op Natuurvisie overwegend positief’

Er zijn 85 reacties op de Natuurvisie van staatssecretaris Dijksma ontvangen. Volgens Dijksma zijn de reacties over het algemeen instemmend met de hoofdrichting. Ook zijn er partijen die weinig reden zien voor optimisme omdat er in hun ogen veel verkeerd gaat.

De reacties uit het bedrijfsleven zijn overwegend positief. Men is blij dat in de nieuwe kijk op de natuur ook ruimte is voor een bijdrage van het bedrijfsleven en ziet daarin kansen.

De reacties uit de tuinsector gaan vooral over de kansen die de visie biedt. Zij gebruiken hun eigen energie om, in lijn met de Rijksnatuurvisie, aan de slag te gaan en een bijdrage te leveren aan inrichting en educatie.

„De Nederlandse tuinconsument kan met een oppervlakte van 57.000 ha aan tuinen een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.”

Reacties van ondernemers in het groen (VHG) zijn eveneens positief. Zij zien het belang van natuurcombinaties en natuurinclusiviteit. „Groen past in dat kader, waarbij vele koppelingen te leggen zijn.”

Kritisch
De reacties van de soortenorganisaties en milieuorganisaties zijn kritisch over de natuurvisie. De visie gaat in hun ogen te weinig over ‘echte’ natuur. Zij missen een ecologische onderbouwing en een beschrijving van te realiseren natuurdoelen in ecologische termen.

De reacties zijn gebundeld in de Kenschets reacties consultatie Rijksnatuurvisie. Deze wordt aan alle respondenten toegestuurd.