Rijk draagt 31 monumenten over

Eenendertig monumentale kastelen, ruïnes, huizen, kerken, praalgraven en gedenknaalden gaan over van het Rijk naar de Nationale Monumentenorganisatie (NMO). De NMO krijgt eenmalig 61 miljoen voor het toekomstige onderhoud en beheer van de monumenten.

De panden en objecten die over gaan naar de Nationale Monumentenorganisatie zijn van oudsher in eigendom van het Rijk. Ze hebben voor het Rijk echter geen functie. Minister Blok wil dat het Rijksvastgoedbedrijf alleen panden beheert die het Rijk echt nodig heeft, zoals kazernes, gevangenissen en kantoren voor rijksambtenaren.

Monumentale waarde
De panden en objecten die naar de Nationale Monumentenorganisatie gaan, zijn het waard om goed behouden en beheerd te worden. Het gaat bijvoorbeeld om de ruïne van Brederode in Santpoort, de vesting Naarden, de Sassenpoort in Zwolle, de Onze Lieve Vrouwenkerk in Veere en gedenknaalden in Heemstede en Apeldoorn.

Nationale Monumentenorganisatie
De Nationale Monumentenorganisatie is een koepel van grote, professionele monumentenorganisaties. Bij de Nationale Monumentenorganisatie zijn momenteel aangesloten: Vereniging Hendrik de Keyser; Maatschappij tot Stadsherstel (Deventer); Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.; Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen; Woningstichting Van Alkmaer voor Wonen; N.V. Monumentenfonds Brabant; Nationale Maatschappij tot behoud, ontwikkeling en exploitatie van Industrieel Erfgoed (BOEI); Vereniging Natuurmonumenten.

De vereniging staat open voor andere professionele monumentenorganisaties om zich aan te sluiten.

Bekijk een lijst van alle monumenten die worden overgedragen.

Monument Graaf Adolf en park in Heiligerlee