Rijk en provincies: 37.000 hectare bos erbij in 2030

  In 2030 kent Nederland een grotere diversiteit aan bos, met meer verschillende soorten bomen van verschillende leeftijden. In totaal komt er de komende tien jaar 37.000 ha bos bij, een toename van 10%. Dit staat in de uitwerking van de Bossenstrategie, die minister Schouten van LNV – mede namens de provincies – met de Tweede Kamer heeft gedeeld.

  Rijk en provincies zien drie routes voor extra bos: meer bos binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), bos buiten het NNN en volledige compensatie van bomenkap. Binnen het NNN zoeken provincies samen met terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer, LandschappenNL en particuliere grondeigenaren, ruimte voor zo’n 15.000 ha extra bos. Buiten het NNN word gezocht naar mogelijkheden voor 19.000 hectare meer bos bij steden, dorpen en in overgangszones tussen natuur- en landbouwgebieden.

  Ook zal bos dat sinds 2017 is gekapt, om ruimte te bieden voor natuurtypen zoals heide, gecompenseerd worden. Deze compensatie is goed voor 3.400 hectare aan bomen. Daarnaast zoekt de overheid naar nieuwe mogelijkheden om het aanleggen van bos en het planten van bomen te bevorderen. Denk aan subsidies voor het planten van bomen, koolstofcertificaten en het planten van bomen bij bijzondere gelegenheden zoals een geboorte of huwelijk.

  Planten op boerenerf

  Eerder dit jaar presenteerden minister Schouten en de provincies hun ambities voor meer bos in Nederland. Woensdag gaven de minister en de provincies aan hoe zij dit willen realiseren.

  Minister Schouten: „De huidige coronacrisis heeft laten zien dat bossen vaker opgezocht worden. Gezond bos is belangrijk voor mensen, dieren en de biodiversiteit. Daarom ben ik trots dat we – samen met de provincies – werken aan meer bos in Nederland. Dat betekent niet alleen meer bomen, maar ook compensatie van boskap. Daarnaast wil ik het voor boeren financieel aantrekkelijker maken om bomen te planten op het boerenerf. Zo is de Bossenstrategie niet alleen goed voor onze natuur, maar draagt het ook bij aan ons het aangezicht van ons landschap.”

  Veelzijdige bossen

  Gedeputeerde Ten Bolscher van Overijssel:Met deze Bossenstrategie werken Rijk en provincies samen om ook volgende generaties te laten genieten van gezonde en veelzijdige bossen. En van een landschap met hoge kwaliteit. We bieden daarom ook meer ruimte voor bomen, struiken en houtwallen buiten het bos. Dit draagt bij aan een mooi landschap, en is goed voor onze waterhuishouding en voor de natuur. Het past ook bij de kringlooplandbouw van de toekomst. We bundelen samen met onze partners de krachten om het aantal landschapselementen in het landschap te laten toenemen, goed te laten beheren en een eerlijke beloning voor de grondeigenaren die aanleg en beheer voor hun rekening nemen.”

  Financiering

  Overigens is nog niet duidelijk hoe alle plannen worden gefinancierd. In de Bossenstrategie wordt concreet alleen een bedrag genoemd van €14,5 miljoen uit Klimaatakkoordmiddelen voor compensatie van gekapt bos. Voor uitbreiding van bossen wordt gekeken naar middelen vanuit Programma Natuur, het Natuurpact en private middelen. Om de kennis over bos en bomen te vergroten, is afgesproken dat alle kinderen tijdens hun basisschoolperiode een boom planten. Hiervoor wordt tot en met 2024 €200.000 uitgetrokken uit Klimaatmiddelen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties