Hortipoint Rijkswaterstaat gaat oude populieren langs A6 vervangen

  Rijkswaterstaat gaat oude populieren langs A6 vervangen

  0

  Maandag 15 oktober start Rijkswaterstaat met de vervanging van 7.000 oude populieren langs de A6 bij Lelystad door jonge populieren en struiken. De huidige populieren naderen het einde van hun levensduur, waardoor ze steeds vatbaarder zijn voor schimmels en parasieten. Het hout van de populieren wordt hergebruikt. De opbrengst hiervan financiert de herplanting.

  Het verwijderen van de populieren wordt begin 2019 afgerond. Kort daarna worden de nieuwe bomen geplant. Daarbij wordt opnieuw voor populieren gekozen, omdat zo het typische polderlandschap langs de A6 behouden blijft. Het gaat om twee soorten die niet pluizen. Dat is beter voor mensen met een allergie, maar ook weggebruikers en omwonenden hebben hier profijt van.

  Aan de oostzijde van de A6 blijft één bomenrij staan tot de nieuwe bomen voldoende hoogte hebben. Naar verwachting vervangen we deze bomen in 2021 in de tweede fase. De eerste fase van het project is in de zomer van 2019 gereed.

  Duurzaam en circulair

  De verwijderde populieren leveren nu nog kwalitatief goed hout op, dat goed kan worden hergebruikt. Bijvoorbeeld in pallets, keukengereedschap, multiplex, houtsnippers, klompen en meubelen, maar ook energieopwekking behoort tot de mogelijkheden.

  Het hout wordt verkocht om de herplant van de nieuwe bomen en struiken te financieren. Ook gebruiken we de opbrengst voor het beheer en onderhoud van de nieuwe populieren. Dit past in het streven van Rijkswaterstaat om duurzaam en circulair te werken.

  Nieuwe populieren

  De nieuwe populieren zijn door Staatsbosbeheer al op een andere locatie gekweekt, waardoor ze bij het planten al 3 tot 4 meter hoog zijn. Zo krijgt het typisch Nederlandse polderlandschap met populieren langs de A6 zo snel mogelijk weer zijn vertrouwde aanblik. Ook wordt het ecosysteem – met vleermuizen en andere dieren – zo min mogelijk verstoord.

  Naast de nieuwe populieren worden op een aantal plekken struiken aangeplant. Zo wordt een divers landschap gecreëerd dat geschikt is als foerageergebied voor vogels, insecten en vleermuizen. Samen met de imkervereniging uit de omgeving wordt bekeken of aan de westzijde van de A6 bloeiende planten kunnen worden aangebracht, die goed zijn voor honingbijen en insecten.

  Reageer op dit artikel

  avatar