SMK-tarieven blijven ook in 2016 gelijk

De tarieven voor de SMK-keurmerken blijven dit jaar gelijk aan die van voorgaande jaren. Dit geldt ook voor het certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer.

Ondanks reguliere kostenstijgingen en de jaarlijkse prijsindexering is het mogelijk de kosten gelijk te houden door de verwachte lichte groei van het aantal keurmerkhouders en door kostenefficiënt te werken.

Tarieven
De tarieven hebben betrekking op de afdrachten die via de certificatie-instellingen aan SMK moeten worden betaald. Deze tarieven zijn exclusief de kosten die de certificatie-instellingen aan keurmerkhouders berekenen voor audit en certificering. Voor een indicatie van deze kosten kan een offerte worden aangevraagd bij de certificatie-instelling(en).

De tarieven bestaan uit eenmalige aanmeldingskosten voor nieuwe bedrijven onder certificatie en uit jaarlijkse afdrachten. Zowel de aanmeldingskosten als de jaarlijkse afdrachten worden via de certificatie-instelling bij de certificaathouder in rekening gebracht.

Kijk hier voor een overzicht van alle tarieven voor 2016.