Samenwerking Copijn Boomspecialisten en Van Helvoirt Groenprojecten

Copijn Boomspecialisten en Van Helvoirt Groenprojecten slaan de handen ineen. Per 1 januari van dit jaar zijn beide partijen een samenwerking aangegaan op gebied van boomspecialistisch werk.

De sterk veranderde markt heeft er toe geleid dat Copijn haar eigen bezetting boomspecialisten heeft zien krimpen.

Tjeerd van der Schee, directeur Copijn: „Copijn en bomen zijn al vijftig jaar onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als grondlegger van de boomchirurgie heeft Copijn een naam hoog te houden in de groene wereld. De wens blijft een landelijke kennispartner te zijn voor onze opdrachtgevers. Van Helvoirt Groenprojecten is een organisatie die tevens kan buigen op vijftig jaar bomenkennis en -kunde en tezamen kunnen beide partijen een groter aantal opdrachtgevers van dienst zijn met nog meer kennis dan men van ons gewend is.”

Copijn Boomspecialisten behoudt een kern van eigen mensen met bomenkennis, maar zal voor grotere projecten gaan samenwerken met de nieuwe partner. Op directieniveau kennen beide organisatie elkaar al jaren. Van der Schee: „Het vertrouwen dat onderling is ontstaan in combinatie met de potentie van beide organisaties heeft er toe geleid dat we graag met elkaar een partnership aangaan. Beide organisaties hebben ook de beschikking over een zeer breed specialistisch materieel park. Daarnaast zal de innovatiekracht verdubbelen in de gezamenlijk opgerichte denktank.”