Samenwerking openbaar groen in Noord-Nederland

Een nieuwe impuls geven aan vijftig historische parken en tuinen, begraafplaatsen, landgoederen en oude landschapselementen in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Dat is het doel van het netwerkproject de Noordelijke Lustwarande.

Door samen te werken en landschappen met elkaar te verbinden ontstaat een levendig geheel. Erfgoedeigenaren, gemeenten en provincies gaan gezamenlijk de mogelijkheden verkennen voor nieuwe vormen van gebruik.

In eerste instantie gaat het om ongeveer vijftig landschapsparken, zoals landgoederen in Beetsterzwaag, Oranjewoud (Heerenveen), de Prinsentuin (Leeuwarden), de Fraeylemaborg (Slochteren), Evenburg (Leer) en Lütetsburg (Norden).

Expertmeeting
Een eerste stap binnen het project is de organisatie van een expertmeeting op 8 januari in Leer met het thema: Groen erfgoed als recreatief toeristisch product.

De Noordelijke Lustwarande is een project van de provincie Fryslân in samenwerking met het Ostfriesische Tourismus uit Leer. Adviesbureau N0.0RDPEIL verzorgt de uitvoering ervan. Het project wordt mede gefinancierd door Interreg IVa, een Europees subsidieprogramma voor landsgrensoverschrijdende projecten.