Schultz stuurt Omgevingswet naar Kamer

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft dinsdag de Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet bundelt alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving.

De Omgevingswet moet het verkrijgen van een vergunning straks sneller en eenvoudiger maken. Straks heeft de gemeente één omgevingsplan voor haar hele grondgebied.

Minister Schultz: „De Omgevingswet maakt complexe en verbrokkelde regelgeving eenvoudiger. Het geeft ook ruimte aan regionale verschillen, voor innovatie en voor eigen initiatief.”

De totstandkoming van de Omgevingswet is de grootste wetgevingsoperatie sinds de vernieuwing van de grondwet in 1848. De wet houdt rekening met regionale verschillen, zoals stedelijke groei en bevolkingskrimp. Provincies en gemeenten moeten ruimte krijgen voor flexibiliteit en eigen afwegingen.

Een belangrijk element in het wetsvoorstel is de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij besluitvorming over plannen, visies en projecten. Ook maakt de wet het mogelijk om beter in te spelen op actuele ontwikkelingen.