Sector werkt aan plan om werkloosheid te bestrijden

De hoveniers- en groenvoorzieningssector werkt een plan uit voor het ontwikkelen van activiteiten om de oplopende werkloosheid te bestrijden.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor sectorale plannen op dit gebied.

Werkgevers- en werknemerspartijen kunnen zelf met sectorplannen komen. Te denken valt aan scholingsfondsen en mobiliteitscentra.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat sociale partners hun verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt verder oppakken. Zij stellen samen sectorplannen op. Ambitieuze plannen kunnen rekenen op 50% cofinanciering vanuit het ministerie van Economische Zaken.