Seminar ‘Werk maken van Spelen’

Het platform Ruimte voor de Jeugd organiseert vrijdag 29 januari het seminar ’Werk maken van Spelen’. Hoe kunnen wij zorgen voor voldoende speelmogelijkheden, zowel op school en in de kinderopvang, als buiten? Die vraag staat centraal tijdens het seminar.

Spelen is voor kinderen de natuurlijke manier om zich te ontwikkelen. Voor vrij spel is echter steeds minder ruimte. Op school moeten kinderen presteren, in de kinderopvang en IKC’s (integrale kindcentra) bepalen volwassenen de gang van zaken. Bezorgde ouders volgen hun kind met gps en op straat is weinig ruimte voor avontuur. Bovendien concentreren gemeenten zich op probleemgedrag en zorg.

Zo komt het vrije spel van kinderen steeds verder in de knel. Ruimte voor de Jeugd wil deze ontwikkeling keren en organiseert daarom het seminar ‘Werk maken van Spelen’.

KindVak
Het seminar vindt plaats tijdens de KindVak (de vakbeurs voor onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg) op 29 januari van 10.15 tot 13.30 uur in de Brabanthallen van Den Bosch. Sprekers zijn orthopedagoog, gz-psycholoog en kindertherapeut Pim van der Pol en Froukje Hajer, voorzitter van Ruimte voor de Jeugd.