Spreeuw heeft het moeilijk in de stad

Het aantal spreeuwen in de stad neemt nog altijd af. De populatie huismussen lijkt echter te zijn gestabiliseerd. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Vooral veel jónge spreeuwen leggen het loodje. Een oorzaak kan zijn dat zij minder voedsel vinden in de steden en in de graslanden daaromheen waar spreeuwen ook voedsel zoeken. Vanwege hun achteruitgang werd 2014 al uitgeroepen tot jaar van de Spreeuw.

Rode Lijst
De populatie mussen lijkt te zijn gestabiliseerd. Sinds de jaren negentig zijn de mus en de spreeuw sterk in aantal achteruitgegaan. De huismus kwam daardoor als bedreigde soort al op de laatste Rode Lijst van broedvogels terecht. De spreeuw is een goede kandidaat voor de volgende Rode Lijst.