Staatsbosbeheer plant zeldzaam bos langs de Rijn

In natuurgebied Gelderse Poort, aan de grens met Duitsland, wordt binnenkort een zeer zeldzaam ooibos aangeplant. Het gaat om een hardhout-ooibos dat langs de oevers van de Waal zal worden aangeplant. Ooibossen kunnen er tegen om regelmatig onder water te lopen en bestaan vaak uit zachthoutbomen. Hardhoutbomen kunnen hier minder goed tegen en worden daarom zelden aan rivieroevers geplant.

Gelderse Poort is onderdeel van Natura 2000-gebied Rijntakken en ligt in het oostelijke puntje van dit gebied. Staatsbosbeheer zal de bomen aanplanten, onder meer zomereiken, gewone esdoorns en fladderiepen. Tussen de bomen worden verder nog bloemen ingezaaid.

De Rijn bij Pannerden, waar het zeldzame bos zal worden aangeplant.
Veel nieuwe aanplant langs Gelderse rivieren

Het nieuwe bos is onderdeel van het programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG). Dit samenwerkingsverband van Staatsbosbeheer en de ministeries van LNV en I&W heeft de afgelopen jaren de biodiversiteit in en rond het stroomgebied van rivieren versterkt. In totaal is als onderdeel van dit programma al 6.700 ha natuur nieuw aangeplant. Het grootste deel hiervan bevindt zich in het gebied Rijntakken.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties