Start cursus Projectmanagement Openbare Ruimte

HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen start op 3 februari 2015 met de cursus Projectmanagement Openbare Ruimte en Sportvelden. In deze cursus staat waarin het beheer van de openbare ruimte centraal staat.

De cursus bestaat uit zeven cursusdagen en duurt in totaal vier maanden. Tot de doelgroep behoren onder andere gemeenten, waterschappen, groenaannemers, adviesbureaus, afvalverwerkers, sportbedrijven en sociale werkplaatsen.

Waarom deze cursus?
Het werkveld van de openbare ruimte is onderhevig aan forse veranderingen. Dit komt onder andere door de bezuinigingen van de overheid en de ingevoerde nieuwe aanbestedingswet. Steeds meer gemeenten pakken de rol op als regisseur van de openbare ruimte en stellen integraal beheer als standaard.

Beheer van de openbare ruimte wordt aanbesteed met geïntegreerde contracten. De opdrachtnemers krijgen meer verantwoordelijkheden maar ook meer mogelijkheden. Ook nieuwe partijen melden zich op het speelveld van beheer openbare ruimte.

Nieuwe rolverdeling
Grote vraag die nu rijst: zijn opdrachtgevers en opdrachtnemers klaar voor deze nieuwe rolverdeling? Beiden zijn zoekende in het woud van IBOR, programma’s van eisen, EMVI-criteria, plannen van aanpak en burgertevredenheid als maatstaf.

Dit leidt er toe dat de mogelijkheden van deze nieuwe rolverdeling voorlopig onvoldoende worden benut. Een gemiste kans. De cursus Projectmanagement Openbare Ruimte en Sportvelden speelt hierop in.

Kijk hier voor meer informatie.