Steeds meer SW’ers naar reguliere baan

Het aandeel mensen dat vanuit de Wsw aan de slag gaat bij reguliere werkgevers is jaar op jaar gestegen van 19% in 2005 tot 33% in 2012. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Klijnsma in antwoord op Kamervragen van de SP.

De SP stelde Kamervragen over berichten dat werkvoorzieningschap Novatec 50 tot 100 banen zou schrappen.

De staatssecretaris meldt dat het niet gaat over het schrappen van banen, maar om het extern plaatsen van medewerkers. Dit in aanloop naar de Participatiewet.

De gemeenten die in Novatec samenwerken realiseren dit jaar gewoon hun Wsw-taakstelling. Hoe de gemeenten dat doen is hun eigen keuze, aldus de staatssecretaris.

Vandaag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de Participatiewet die volgend jaar van kracht wordt.