Volgens EIB kunnen 300.000 woningen in groene ruimte worden gebouwd. Goed idee?

Oneens: 71%
Eens: 29%

2021


Invoering Omgevingswet wéér uitgesteld; het blijft een ver-van-mijn-bedshow
Eens: 88%
Oneens: 13%
16 stemmers

Spoga+Gafa gecanceld. Wordt het nog wat met beurzen dit jaar?
Ja: 30%
Nee: 70%
10 stemmers

Uitstel gebruiksverbod zet deur naar middelengebruik op een kier
Eens: 79%
Oneens: 21%
33 stemmers

Groensector neemt voldoende maatregelen tegen tekenbeten
Eens: 55%
Oneens: 45%
11 stemmers

Subsidieschandaal IKL is schadelijk voor imago natuurbeheer
Eens: 90%
Oneens: 10%
31 stemmers

Er moet zo snel mogelijk een nieuw kabinet komen. Welke formatie heeft uw voorkeur?
67 stemmers

Er valt echt iets te kiezen op groengebied tijdens deze verkiezingen
Eens: 77%
Oneens: 23%
26 stemmers

Aanscherping van aanbestedingsregels zet zoden aan de dijk
Eens: 59%
Oneens: 41%
17 stemmers

Goed dat sociale werkvoorziening nieuw leven wordt ingeblazen
Eens: 84%
Oneens: 16%
56 stemmers

Precisiemiddel om eikenprocessierups te bestrijden is goede ontwikkeling
Eens: 77%
Oneens: 23%
35 stemmers

Megafusie in het groene onderwijs komt de kwaliteit ten goede
Eens: 13%
Oneens: 87%
55 stemmers

2020


Goede zaak dat grootste vier groenbedrijven oproepen om chemievrij te blijven bestrijden
Eens: 85%
Oneens: 15%
72 stemmers

Natuurinclusief bouwen moet in het Bouwbesluit worden opgenomen
Eens: 98%
Oneens: 2%
41 stemmers

Eens: 89%
Oneens: 11%
45 stemmers

Sector moet meer doen om verzuim terug te dringen
Eens: 75%
Oneens: 25%
16 stemmers

Top dat de overheid een campagne start tegen fysieke overbelasting!
Eens: 85%
Oneens: 15%
20 stemmers

Overheid moet nú met gebruiksverbod komen voor particulieren
Eens: 42%
Oneens: 58%
146 stemmers

Terecht dat provincie Limburg het waterschap dreigt met dwangsom wegens illegaal maaien
Eens: 76%
Oneens: 24%
37 stemmers

Groensector is gebaat bij woningbouwimpuls voor 51.000 nieuwe woningen
Eens: 76%
Oneens: 24%
17 stemmers

Gemeenten doen nog te weinig om hittestress tegen te gaan
Eens: 94%
Oneens: 6%
51 stemmers