Megafusie in het groene onderwijs komt de kwaliteit ten goede

Oneens: 84%
Eens: 16%

2020


Goede zaak dat grootste vier groenbedrijven oproepen om chemievrij te blijven bestrijden
Eens: 85%
Oneens: 15%
72 stemmers

Natuurinclusief bouwen moet in het Bouwbesluit worden opgenomen
Eens: 98%
Oneens: 2%
41 stemmers

Eens: 89%
Oneens: 11%
45 stemmers

Sector moet meer doen om verzuim terug te dringen
Eens: 75%
Oneens: 25%
16 stemmers

Top dat de overheid een campagne start tegen fysieke overbelasting!
Eens: 85%
Oneens: 15%
20 stemmers

Overheid moet nú met gebruiksverbod komen voor particulieren
Eens: 42%
Oneens: 58%
146 stemmers

Terecht dat provincie Limburg het waterschap dreigt met dwangsom wegens illegaal maaien
Eens: 76%
Oneens: 24%
37 stemmers

Groensector is gebaat bij woningbouwimpuls voor 51.000 nieuwe woningen
Eens: 76%
Oneens: 24%
17 stemmers

Gemeenten doen nog te weinig om hittestress tegen te gaan
Eens: 94%
Oneens: 6%
51 stemmers

VHG-campagne richting gemeenten om niet te bezuinigen op groen zet zoden aan de dijk
Eens: 62%
Oneens: 38%
29 stemmers

Coronaregels voor werkverkeer zijn onbegrijpelijk
Eens: 89%
Oneens: 11%
27 stemmers

Nu de Floriade doorgaat, moet de groensector hier vol op inspringen
Eens: 88%
Oneens: 12%
49 stemmers

Goed dat de cao Hoveniersbedrijf met een jaar wordt verlengd
Eens: 85%
Oneens: 15%
20 stemmers

Minister moet regie nemen bij bestrijding eikenprocessierups
Eens: 92%
Oneens: 8%
36 stemmers

Bevolkingsgroei van Nederland biedt kansen voor groensector
Eens: 24%
Oneens: 76%
21 stemmers

Ik maak mij zorgen over de langetermijneffecten van de coronacrisis
Eens: 85%
Oneens: 15%
27 stemmers

Afblazen Floriade zou een groot gemis zijn voor de groensector
Eens: 59%
Oneens: 41%
59 stemmers

Ik ga zeker gebruik maken van steunmaatregelen voor het coronavirus
Eens: 14%
Oneens: 86%
21 stemmers

Coronavirus zorgt voor problemen in mijn bedrijfsvoering
Eens: 79%
Oneens: 21%
34 stemmers

Hovenier ontzien bij versobering zelfstandigenaftrek
Eens: 67%
Oneens: 33%
18 stemmers