Tuin en Landschap ‘Strategisch Beheer Openbare Ruimte’

‘Strategisch Beheer Openbare Ruimte’

0

HAS Hogeschool start op 19 januari met de cursus: ‘Strategisch Beheer Openbare Ruimte’. De cursus is bedoeld voor professionals werkzaam in de openbare ruimte.

Er treedt een verschuiving op van verantwoordelijkheden van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. Vaak wordt er bezuinigd op de beheerbudgetten en moeten investeringen verantwoord worden. Dit vraagt om een andere benadering van het beheer van de openbare ruimte.

Onderwerpen
Onderwerpen die tijdens de cursus Strategisch Beheer Openbare Ruimte worden behandeld zijn veranderende rollen, de maatschappelijke rol van de openbare ruimte, burgerparticipatie, financiering van de openbare ruimte en het sturen op effecten. Tijdens de cursus bekijken docenten en cursisten samen hoe ze invulling kunnen geven aan deze ontwikkelingen.

Persoonlijke coach
Het programma van de cursus bestaat uit vijf cursusdagen met ieder een eigen hoofdthema. Parallel aan deze thema’s wordt er aan een eigen individuele opdracht gewerkt die op de praktijk is toegespitst, waarbij er begeleiding geboden wordt door een persoonlijke coach.

Meer informatie over deze cursus staat op de website www.haskennistransfer.nl.