Tuin en Landschap nieuws Sweco publiceert signaleringskaart PFAS locaties

Sweco publiceert signaleringskaart PFAS locaties

0

Ingenieursadviesbureau Sweco publiceert vandaag een kaart van Nederland met daarop de potentiële bronlocaties van PFAS. Hieronder vallen bijvoorbeeld industrieën, vliegvelden en brandweeroefenplaatsen. De kaart is gebaseerd op een reeds bestaande lijst van mogelijke bronlocaties.

 

Sweco
De kaart met mogelijke bronlocaties

Dichtbij bronlocaties kan het PFAS-gehalte zodanig verhoogd zijn dat dit risico’s met zich meebrengt voor de volksgezondheid en daarmee beperkingen bij locatieontwikkeling. Volgens de PFAS-experts van Sweco is dit het volgende hoofdstuk in het PFAS-dossier. Zodra de normstelling voor diffuse PFAS bij grondverzet is geregeld, zullen bouwers en gemeenten zich moeten afvragen wat het risicoprofiel is van een bouwlocatie.

Veilig wonen en bouwen

Cees Maurits, projectmanager Bodem en Ondergrond bij Sweco: „De discussie richt zich nu nog heel erg op het verplaatsen van diffuus PFAS houdende grond. Als daarvoor binnenkort ’werkbare’ oplossingen zijn gepresenteerd, zal de vraag zich richten op: kan ik hier überhaupt veilig wonen en veilig bouwen? Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet worden bekeken of de locatie verdacht is op het voorkomen van ‘hoge’ gehalten aan PFAS en die zijn het meest te verwachten nabij bronlocaties.”

Sweco bracht met behulp van GIS software in kaart waar de verdachte bronlocaties zich in Nederland bevinden. De kaart is een visualisering van een lijst van mogelijke risicolocaties voor PFAS die alle partijen in het werkveld gebruiken. De data zijn afkomstig van open bronnen, zoals PDOK en provinciale geoportalen.

Westen en zuiden

Uit de signaleringskaart blijkt dat volgens Sweco veel van de geïnventariseerde potentiële bronlocaties maar een beperkt risico hebben. Veel van die potentiële bronnen met een groot risico liggen op industriegebieden in het westen en zuiden van het land.

Cees Maurits: „Op basis van onze eerste inventarisatie denken wij dat als de onzekerheden rond het grondverzet zijn opgelost, PFAS wordt gereduceerd tot een serieus maar overzichtelijk probleem. Het huidige beeld van ’Nederland zit op slot’ wordt dan snel verleden tijd. Specialisten kunnen hun tijd en energie steken in het voorkomen van verdere vervuiling en de aanpak van de ’hotspots’.”

 

Sweco
Van de regio’s Amsterdam, Eindhoven en Twente heeft Sweco detailkaarten gemaakt.

 

Peter Bennink
Vakredacteur Peter Bennink werkt sinds 2008 bij Hortipoint. Hij is opgeleid tot vakbekwaam hovenier en schrijft onder meer over aanleg en onderhoud van particuliere tuinen en openbaar groen, gebouwgebonden groen, boomverzorging en sortiment.

Reageer op dit artikel

avatar