Toelating voor slakkenbestrijdingsmiddel

Het Ctgb heeft een toelating verleend voor slakkenbestrijdingsmiddel Naturabell Bio Anti-Slak. Het gaat om een middel voor niet-professioneel gebruik.

Naturabell Bio Anti-Slak mag worden toegepast door middel van het strooien in fruitgewassen, sierbeplanting, moestuinen en kuipplanten.
Woodlife
De toelating voor Woodlife HL 50 (12107 N) is per 18 oktober vervallen. Er is een aflevertermijn tot 17 april 2014 vastgesteld en een opgebruiktermijn tot 13 oktober 2014.

Woodlife HL 50 is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Het middel is toegestaan voor het preventief behandelen van hout tegen schimmels met uitzondering van hout dat in permanent contact komt met grond en/of water.

Duplosan MCPP
De toelating voor Duplosan MCPP (13372 N) is per 1 september vervallen. Er is een aflevertermijn vastgesteld tot 1 maart 2014 en een opgebruiktermijn tot 1 september 2014.
Het middel is toegestaan voor niet-professioneel gebruik als bestrijdingsmiddel tegen breedbladige onkruiden in weiland en voor particulier gebruik in eigen (volks)tuin.