Topsectoren: ’Groen onderwijs naar OCW is ongewenst’

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen drukken staatssecretaris Martin van Dam van Economische Zaken (EZ) in een brandbrief op het hart het groenonderwijs niet over te hevelen naar het ministerie van Onderwijs (OCW). Dinsdag en woensdag debatteert de Tweede Kamer over de begroting van EZ waarin dit onderwerp aan de orde komt.

„Voer de vorige maand in de Tweede Kamer aangenomen motie om het groene onderwijs te laten verhuizen naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap niet uit. En steek vooral energie in de inhoudelijk versterking van ‘de gouden driehoek’, te weten de onderlinge verbinding tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs”, is de kernboodschap in de brandbrief.

Groeiende belangstelling
Er is een groeiende belangstelling van studenten voor het groene onderwijs en dat juichen beide Topsectoren toe. In de door Aalt Dijkhuizen en Loek Hermans ondertekende brief staat dat de kracht van het internationaal bekende groene kennissysteem zit in de verticale verbondenheid tussen de verschillende onderwijsniveaus (wo, hbo, mbo en praktijkgericht vmbo) en de hechte verankering met het onderzoek en de bedrijfspraktijk.

„Juist deze verbondenheid dreigt nu te worden verbroken. Niet omdat ze niet functioneert, maar enkel vanwege budgettaire regels binnen de overheidsfinanciën.” De briefschrijvers zijn van mening dat het kabinet de geconstateerde financiële knelpunten in de financiering van het groene onderwijs adequaat dient op te lossen.

Minder inhoudelijke kennis
Er is op het ministerie van OCW veel minder inhoudelijke kennis aanwezig van het groene kenniscomplex dan traditioneel bij het ministerie van EZ, schrijven de boegbeelden van beide Topsectoren. De bekostigingsvorm zou volgens hen eigenlijk geen effect moeten hebben op manier van werken en samenwerking en de kwaliteit van het onderwijs.

„De praktijk laat zien dat dit wel het geval is: in alle Europese landen waar het groene onderwijs is geïntegreerd in brede universiteiten onder toezicht van ministeries voor wetenschap is de kwaliteit minder, ondanks vaak hogere budgetten, en is doorstroming van kennis naar het bedrijfsleven minder.” Dit is te zien in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koningrijk.