Tussentijdse wijziging cao algemeen verbindend verklaard

In januari hebben sociale partners overeenstemming bereikt over een tussentijdse wijziging van de Cao voor het Hoveniersbedrijf. De gewijzigde cao is nu algemeen verbindend verklaard door het ministerie van SZW.

Met deze wijziging binnen de looptijd, willen partijen ervoor zorgen dat de cao up-to-date blijft met de huidige praktijk en wet- en regelgeving.

Het algemeen verbindendverklaring besluit (AVV-besluit) voor de Cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland is genomen en gepubliceerd in de digitale Staatscourant van woensdag 19 augustus 2015.

In werking treding
Het AVV-besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie van het besluit, dus op donderdag 20 augustus 2015.

Dit houdt in dat onze cao door alle bedrijven in de groene sector dient te worden nageleefd. De looptijd van gewijzigde cao is van 1 januari 2014 tot en met 29 februari 2016.

Download hier de aangepaste cao. Een overzicht van de wijzigingen staat op pag. 6.