Uitbreiding beursoppervlak Dag van de Openbare Ruimte

De Dag van de Openbare Ruimte in Houten breidt dit jaar het beursoppervlak uit met een extra hal. Hierdoor kunnen bedrijven die op een wachtlijst stonden nu toch een plek krijgen op de beurs.

Kort na de lancering van de Dag van de Openbare Ruimte 2015 was de bestaande beursvloer direct vol. Daarom is besloten om voor de komende editie op 7 en 8 oktober in Expo Houten de beursvloer uit te breiden met een tijdelijke accommodatie.

Hal 4
De extra accommodatie, die is benoemd tot Hal 4, is toegankelijk via de hallen 2 en 3 van Expo Houten.

Ook deze hal zal volledig gevuld zijn met producten en diensten op het gebied van Spelen, Licht, Groen, Straatmeubilair, Bestrating, Landschapsarchitectuur & Ontwerp en Advies & Beheer.

Water in de openbare ruimte
Op 15 oktober vindt in Expo Houten een nieuwe, eendaagse vakbeurs plaats over water in de openbare ruimte.
Aan bod komen Wateropslag en infiltratie, Openbare ruimte (ontwerp, aanleg, beheer, bestrating, groeninrichting, ondergronden), Riolering (afvoer van hemelwater), Waterbouwkundige kunstwerken (watergangen, wateropvang, dijken, stuwen en duikers), Deltawerken (baggeraars, leveranciers van constructies met zand, grind en beton), Advies (landschapsarchitecten, stedenbouwkundige bureaus, ingenieursbureaus).

Dat water in de openbare ruimte een interessant thema is waar veel belangstelling voor is, blijkt uit de sterke groei in het aantal registraties van bezoekers.