Uitwerking klimaatadaptatie gemeenten beperkt

Gemeenten zijn goed op weg met klimaatadaptatie. Op lokaal niveau gebeurt veel, maar een koppeling met landelijk gebied ontbreekt vaak nog. Ook willen gemeenten klimaatadaptatie integraal aanpakken, maar is de uitwerking vaak beperkt. Dat blijkt uit onderzoek door Climate Adaptation Services, in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Het onderzoek is uitgevoerd onder twintig gemeenten en één regio (Metropoolregio Amsterdam). Criterium bij de selectie was dat een groot deel van de gemeenten al bezig was met een uitvoeringsagenda. Daardoor zitten er veel koplopers tussen de onderzochte gemeenten. Verder zijn de geselecteerde gemeenten zo divers mogelijk en liggen ze verspreid door heel Nederland.

Overzicht van de onderzochte gemeenten op gebied van klimaatadaptatie.
Bewustwording toegenomen

Er zijn de afgelopen jaren door gemeenten veel stappen gezet, concluderen de onderzoekers. Zo zijn kwetsbaarheden beter in beeld en is de bewustwording over de urgentie van klimaatadaptatie toegenomen. Veel gemeenten hebben een strategie opgezet en nemen concrete maatregelen.

Wat in de aanpak vaak nog mist is een koppeling tussen lokale maatregelen en landelijke gebieden. Hier liggen juist veel kansen om klimaatadaptatie fundamenteler aan te pakken. Ook is de uitwerking van de maatregelen vaak beperkt. Zo nemen gemeenten niet alle klimaatthema’s mee in stresstesten en in de uitvoering.

De aanpak van wateroverlast is het meest concreet. Aandacht voor hittestress groeit, maar vaak is er nog een gebrek aan probleemeigenaren en aan budget. De thema’s droogte en overstroming krijgen de minste aandacht.

Beperkt budget voor groen

Uit de analyse blijkt verder dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten. De uitvoeringsagenda’s verschillen erg van elkaar en gemeenten ervaren verschillende belemmeringen om maatregelen te kunnen uitvoeren. Grote druk op de ruimte en een beperkt budget voor groen zijn veelgenoemde voorbeelden van belemmeringen.

Maatregelen die al zijn genomen zijn bijvoorbeeld wadi’s in wijken en vergroening van tuinen door inwoners. Wel ontbreekt het vaak aan grote reserveringen in de fysieke ruimte voor klimaatadaptatie.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties