UWV kwalificeert hovenier als krapteberoep

  Het UWV schaart het vak van hovenier onder zogenoemde krapteberoepen. Dat staat in de notitie ‘Kansrijke beroepen’ die dinsdag is verschenen.

  Het UWV signaleert dat door de aantrekkende economie het aantal moeilijk vervulbare vacatures toeneemt. Hierbij gaat het om beroepen waarvoor een specifieke opleiding vereist is. Naast ‘groen’ gaat het om sectoren als de bouw, ICT, de zorg, horeca en transport en logistiek.

  Seizoensinvloeden

  Voor de groensector geldt dat met name vraag is naar hoveniers van middelbaar beroepsniveau (mbo). Het UWV tekent wel aan dat er sprake is van seizoensinvloeden: vacatures doen zich vooral voor in het voorjaar. In de drukke maanden is het lastig om vakbekwame hoveniers te vinden.

  Vergrijzing

  Het UWV verwacht dat ook de komende jaren krapte zal optreden. Met het doorzetten van de economische groei neemt het aantal vacatures toe. Bovendien gaat door de vergrijzing veel ervaren personeel met pensioen. Vaak is de instroom uit het onderwijs onvoldoende om in deze vervangingsvraag te voorzien.