VHG en TRI ondertekenen Werkakkoord

VHG en TRI groei in groen hebben vorige week een Werkakkoord ondertekend. Zij deden dit samen met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk.

Namens Branchevereniging VHG ondertekende voorzitter Rien van der Spek het Werkakkoord en namens TRI groei in groen, Bas van Swigchem. Met het ondertekenen van een Werkakkoord zeggen de werkgevers toe zich in te spannen om de kansen op werk voor jongeren te vergroten. Dit kan door in de eigen organisatie werk- en stageplekken en leerbanen aan te bieden, of door programma’s te starten voor jongeren.

Kansen
VHG en TRI willen de kansen op werk voor jongeren vergroten door:
– gezamenlijk in het schooljaar 2015-2016 minimaal vierhonderd bbl-formatieplekken te realiseren en in te vullen;
– de maatregelen uit het sectorplan hoveniers en groenvoorzieners deels door te blijven zetten. Partijen blijven zich inzetten voor aanvullende Wintervakscholing voor leerlingen;
– voorlichting aan vmbo-scholieren te verzorgen over de mogelijkheden in de hoveniers- en groenvoorzieningssector.

De bedrijven stellen de opleidingsplaatsen voor jongeren tot 27 jaar (jaarlijks) beschikbaar via Stagemarkt.nl.

Acties SterkTeam
SterkTeam brengt de intentieverklaring onder de aandacht bij gemeenten waar deelnemende hoveniersbedrijven gevestigd zijn om zo samenwerking tussen de partijen te bevorderen.

Daarnaast draagt SterkTeam de samenwerkende bedrijven in de hoveniers- en groenvoorzieningssector uit als goed voorbeeld van sectorale implementatie van het sectorplan hoveniers en groenvoorziening en als mede-ambassadeurs voor het Werkend Leren in het mbo.