VHG tekent pledge groene schoolpleinen

VHG heeft zich verbonden aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’. VHG-directeur Roozen ondertekende dinsdag op de Groene Sector Vakbeurs de pledge waarmee het de doelstellingen van het programma onderschrijft.

VHG gaat zich richten op het realiseren van meer groene schoolpleinen. Zo neemt de vereniging het initiatief om een praktische handleiding te ontwikkelen waarmee hoveniers ondersteund worden in hun bijdrage aan groene schoolpleinen en de interactie met de kinderen over het groen.

De handleiding wordt ontwikkeld op basis van wetenschappelijke informatie. Hierbij wordt samengewerkt met organisaties die zich ook op groen en groen-/natuureducatie aan kinderen richten. „Net als met het concept De Levende Tuin proberen we hiermee de natuur dichter bij de gebruiker te brengen, in dit geval dus kinderen”, aldus Roozen. „Tegelijkertijd is het voor onze leden ook een markt waarop zij zich kunnen richten.”

Wetenschappelijk onderzoek
De wetenschappelijke informatie voor de handleiding Groene Schoolpleinen is onder andere afkomstig uit het meest recente onderzoek van Jolanda Maas (VUMC), Rianne Muller (VU) en Dieuwke Hovinga (hogeschool Leiden).

Maas presenteerde tijdens de bijeenkomst de resultaten van een onderzoek naar de succes- en faalfactoren bij het ontwerp van groene schoolpleinen. Het onderzoeksteam interviewde hiervoor leerkrachten en directies van 27 basisscholen en hoveniers en ontwerpers. Uit deze gesprekken en een expertmeeting genereerden de onderzoekers een uitgebreid overzicht van factoren die het succes van een groen schoolplein in sterke mate bepalen.

Het onderzoek leverde ook inzichten op in de benodigde competenties van hoveniers als het gaat om de aanleg van groene schoolpleinen. „Het is aan te bevelen om na te gaan in hoeverre deze competenties nu in de groenopleidingen zijn opgenomen. Wellicht is er een speciaal opleidingsprogramma denkbaar voor hoveniers op dit gebied”, aldus Maas.