VHG wil wijkparticipatie in groene coöperatie

Burgers, overheden en marktpartijen kunnen in een groene coöperatie samenwerken aan beheer en onderhoud van groen in de openbare ruimte. Dat opperde VHG-directeur Egbert Roozen tijdens een werkbezoek van Tweede Kamerlid Grace Tanamal aan Amsterdam.

PvdA-Kamerlid Tanamal was in Amsterdam om enkele projecten van Stichting Postzegelparken te bekijken en met een afvaardiging van VHG te spreken over participatie in het groen. Aanleiding was het initiatiefvoorstel buurtrechten waarmee zij burgers meer rechten wil geven om invloed uit te oefenen op hun omgeving, onder andere waar het gaat om het groen.

„Bewoners met initiatieven om hun wijk of buurt mooier, leefbaarder en beter te maken, lopen tegen allerlei wet- en regelgeving aan. Ik wil in een aantal gemeenten experimenten met buurtrechten. Met deze rechten krijgen bewoners de mogelijkheid om mee te beslissen over het beheer van het buurthuis, de groenvoorziening of het tegengaan van vervuiling.”

Succesvolle participatie
VHG heeft het Kamerlid uitgenodigd om een voorbeeld van succesvolle participatie in de praktijk te bekijken. Stichting Postzegelparken begeleidt bewoners die in de openbare ruimte een aantrekkelijke plek willen realiseren. Ook groene ondernemers zoals Van der Tol Hoveniers en Terreininrichters haken hierbij aan.

„Het groenbedrijf kan kennis en kunde inbrengen en helpen om de benodigde kwaliteit en continuïteit te borgen. Zo zorgen we ervoor dat het groen in de openbare ruimte ook op langere termijn haar waardevolle functies kan blijven vervullen”, aldus Roozen.

„Burgerparticipatie is niet meer weg te denken. Naar ons idee is samenwerken het credo, bijvoorbeeld in een groencoöperatie waarbij verschillende partijen zich kunnen aansluiten en hun afspraken in een convenant vastleggen.”

Cahier Burgerparticipatie
In samenwerking met Vereniging Stadswerk heeft VHG een Cahier Burgerparticipatie uitgegeven. In dit boekje zijn enkele vragen en aandachtspunten op een rij gezet, samen met een aantal interessante voorbeelden van burgerparticipatie.

VHG-directeur Egbert Roozen overhandigt het eerste exemplaar van het boekje ‘Participatie in het groen’ aan Tweede Kamerlid Tanamal bij haar werkbezoek aan Amsterdam.