VVD, CDA en SGP kritisch over middelenverbod

De fracties in de Tweede Kamer hebben vorige week schriftelijke vragen gesteld aan staatsecretaris Mansveld van Milieu over het komende verbod op chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. VVD, CDA en SGP zijn vooral bezorgd over de korte overgangstermijn.

In het kabinetsvoorstel staat dat het verbod van chemische onkruidbestrijding op verhardingen in november 2015 moet ingaan. Ondernemers hebben daardoor minder dan de gebruikelijke vijf jaar om machines en materieel af te schrijven.

VVD, CDA en SGP uiten ook hun zorgen over de extra kosten die gemeenten moeten maken voor niet-chemische onkruidbestrijding. Uit onderzoek door de gemeente Leiden zou blijken dat dit de stad jaarlijks €450.000 meer kost.

Ongewenst
CDA zegt een verbod ongewenst te vinden zolang er op Europees niveau nog geen duidelijkheid is over laagrisico stoffen. De Partij voor de Dieren wil een kortere overgangstermijn voor particulier gebruik. De partij ziet het liefst per 2014 alle particuliere middelen uit de schappen verdwijnen.

De Tweede Kamer gaat op 18 december opnieuw in debat over het middelenbeleid. De beantwoording van de Kamervragen wordt voor dit debat verwacht.

Bekijk hier de Kamervragen.